Pages

Polisi Diraja Malaysia Juga Suka Duit

Oleh Wongbanyumas

Sudah tiga hari saya berada di bandar sandakan. Terhitung sejak tanggal sebelas november. Kami para guru biasa menghabiskan liburan atau sekedar melepas penat di bandar. Tak seperti biasanya saya kembali ke ladang menggunakan bas mini. Ya saya selalu menggunakan jasa pirate menuju ladang. Hal paling menyebalkan di ladang adalah kamu harus jalan kaki atau bersabar menunggu lori limpas.

Aku Seorang Guru?

Oleh Wongbanyumas

Sudah lima bulan saya berada di tempat ini. Sudah tiga bulan pula artinya saya telah berinteraksi dengan anak didik saya. Hari demi hari dilalui tak terasa sama sekali. Banyak pengalaman baru yang saya rasakan di Sabah ini. Semuanya terasa menyenangkan, walaupun juga ada duka dalam proporsi yang amat sedikit.  Menjadi guru bukanlah perkara sulit. Ini semuanya hanyalah tentang pengabdian. Seberapa besar rasa tanggung jawabmu terhadap anak-anak yang kau asuh di sekolah.

Mari Lupakan Pancasila

Oleh Wongbanyumas

Rapuh dimakan zaman itulah ungkapan yang patut kita sematkan kepada ideologi negara kita, pancasila. Pancasila sudah cukup tua sebagai sebuah ideologi bernegara. Kalau disandingkan dengan umur manusia maka pancasila adalah seorang kakek yang mulai menua. Semakin hari pancasila semakin tidak laku dijual. Pancasila hanya jadi barang yang diasongkan pejabat negara ketika hari besar nasional. Pancasila hanya diingat dan disebut ketika hari kelahirannya. Selepas itu? Nonsense pancasila sudah dilupakan dari negara ini.